Home   הוראה טיפולית מקדמת   מוכנות לכיתה א'

מוכנות לכיתה א'

מוכנות לכיתה א' – לבוא עם ידע מהבית

הנטייה הפדגוגית היום היא להתחיל את כיתה א' ברמת ידע גבוהה יותר מזו שהייתה נהוגה עד לפני שנים מעטות. מוכנות לכיתה א' היא בחינת השלב הקוגניטיבי של הילד והערכת יכולתו להשתלב, כראוי, בדרישות החינוך היסודי ובלחץ החדש אליו ייחשף ואליו יצטרך להסתגל.

המעבר מהחינוך הטרום יסודי, שמשלב אלמנטים של משחק ופעילות חווייתית, לרמה של למידה מסודרת, רציונאלית ולוגית, אינו מעבר קל ואינו פשוט לרוב הילדים בגילאי שש. במסגרת בחינת מוכנות לכיתה א'לא נבדקות רק ידיעותיו והבנתו של הילד מבחינת חשבון או מבחינת יכולות כתיבה, קריאה או הבעה בסיסיות, אלא גם מידת יכולתו המנטאלית והפיזית לעמוד בשינוי המהיר והחד הזה שבין שני העולמות.

כל הזכויות שמורות למשחקי קודקוד

אני, כבעלת מקצוע וניסיון רב בחינוך ובהבנת ילדים, בעיקר בגילאי ההתפתחות השכלית המשמעותית שהם גילאי חמש עד שמונה, אוכל להעניק לילדכם את היסודות החשובים והטובים ביותר לקראת המעבר מהגן לבית הספר ולספק לכם, ההורים, את התובנות והדרכים היעילות ביותר להרגיע אותו ולקדם אותו, כך שירגיש בטוח בעצמו, מודע לשינוי שעומד להתחולל בחייו ואפילו יחכה לכך בשקיקה.

תהליך הלימוד, בו אני מאמינה, ועל פיו אני פועלת, מובנה ומוביל לחיזוק הנקודות הבאות, אצל כל ילד באופן אישי, על פי צרכיו ועל פי נקודות החוזק והחולשה שלו:

  • חיזוק ושליטה במיומנויות מוטוריקה עדינה וגסה
  • זיהוי ואבחנה בצלילים המשמשים כבסיס לקריאה
  • זיהוי וכתיבת אותיות, מילים ומשפטים
  • הבנת התהליכים החשבוניים הבסיסיים
  • חשיבה מילולית שפתית
  • חשיבה לוגית צורנית לפתרון בעיות ועוד פעילויות המאפשרות השתלבות טובה ונעימה בלימודים
כל הזכויות שמורות למשחקי קודקוד

באמצעות פעילות חווייתית, מהנה ומרוכזת כולה בצרכי הילד, הצלחתי להגיע להצלחות מרשימות ברמת המוכנות המנטאלית, הרגשית והשכלית של ילדים רבים במעבר לכיתה א', וגם להרגיע הורים מודאגים שחשו כי הילד שלהם אינו בשל מספיק או מוכן למעבר הזה.

למי מומלצים מפגשי מוכנות לכיתה א'?

  • לילדים עם בעיות התפתחותיות כגון הפרעות שפה, קשב וריכוז או למידה
  • לילדים הזקוקים לחיזוק של אחת או יותר מהמיומנויות שלהם
  • לילדים בעלי חוסר ביטחון אשר מונע מהם להציג את כישוריהם
  • לילדים נורמטיביים, בעלי התפתחות תקינה, שהוריהם מבקשים להביאם לרמת מוכנות מקסימאלית התואמת גם את שיטת הוראת הקריאה בביה"ס

 
Smiley face

אביבה קריבוס