Home   הוראה טיפולית מקדמת   הוראה מתקנת

הוראה מתקנת

הוראה מתקנת – חינוך שדוחף קדימה

הוראה מתקנת היא שיטה חינוכית שמטרתה להביא תלמידים מתקשים, בעזרת טכניקות של הוראה אישית ממוקדת תלמיד, לסגירת פערי לימוד וידע בינו לבין שכבת התלמידים בני גילו, ובכך היא תורמת למצבו המנטאלי של הילד, בטחונו העצמי והאמונה ביכולותיו ובפוטנציאל הגלום בו ואיחר לבלוט ולבצבץ מעל לפני השטח.

כל הזכויות שמורות להוצאת כתר

מצב של חוסר יכולת לעמוד בנורמות ובהישגים פדגוגיים נדרשים מקורו אינו, במרבית המקרים, בחוסר יכולת של הילד או בלקות התפתחותית כלשהי, אלא נובע מאישיות פאסיבית, מחוסר יכולת להתרכז ולהפנים הרבה חומר בזמן קצר ולעיתים פשוט בגלל בעיות חברתיות, מנטאליות או אחרות המסיטות את תשומת הלב שלו אליהן. אני פועלת כבר שנים ארוכות בעבודה עם ילדים דרך שיטות הוראה מתקנת והקניית אוריינות למידה בסיסיות, ומתמחה באיתור ובנטרול חסמים ומכשולים העומדים בינם לבין הישגיות והגשמת יעדים.

כיצד נוכל לזהות צורך בטכניקת הוראה מתקנת?

ילדים, בעיקר הצעירים שבהם, הם מעין "ספר פתוח" שכל עמודיו פרוסים לפני הקורא. המאפיינים הבולטים של ילדים הזקוקים להוראה מתקנת, וניתן לזהותם בקלות יחסית, הם:

•  קשיים ולקויות בקריאה, כתיבה, כתיב,שפה, חשבון, הבנת הנקרא, אסטרטגיות למידה, ועוד.

•  בעיות קשב, ריכוז ולמידה מצריכות פעמים רבות הוראה מתקנת

•  קשיי סדר, התארגנות וניהול זמן.

•  קשיים בהכנת שעורים וישיבה לאורך זמן  וחוסר יכולת לסיים משימה עד הסוף

•  בעיות תפקוד בביה"ס הכוללות גם: חוסר שקט, הפרעות בשיעור, דברנות ותנועתיות יתר, נטייה לכעס והתפרצויות או חולמניות ומופנמות.

•  פערים ברמת ההישגים בביה"ס

•  דימוי עצמי נמוך ובעיות בכישורים חברתיים

•  חוסר אמונה ביכולת להצליח הגורם לתסכול וחוסר מוטיבציה

בעזרת שיטת ההוראה המתקנת שלי, המבוססת על בניית תוכנית אישית, יוכל כל ילד לפתח מיומנויות בקריאה, בהבנת הנקרא, בהבעה בכתב ובעל פה ובחשבון כאשר כל התהליך נעשה תוך הקדשת תשומת לב מרבית ומוחלטת לילד, לצרכיו ולנקודות החוזק שלו שדרכן, כך אני מאמינה, אפשר להתגבר על נקודות החולשה.

 
Smiley face

אביבה קריבוס